Thursday, 24 March 2016

मुद्रांक विभागातील काही महत्वाच्या व्याख्या

महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील अनेक तरतुदीचा महसूल विभागाशी संबंध येतोच अशावेळी मुद्रांक विभागाकडून सर्वसामान्यपणे नोंदविले जाणारे दस्त व त्यांची माहिती आपलेला असणे अनिवार्य ठरते.मुद्रांक अधिनियमातील अशाच महसूल संदर्भातील व्याख्या या ठिकाणी संकलित केल्या आहेत.

  • बंधपत्र (Bond) म्हणजे काय?
  • अभिहस्तांतरणपत्र (Conveyance) म्हणजे काय?
  •  बक्षिसपत्र/ दानपत्र (Gift Deed) म्हणजे काय?
  •  वाटणीपत्र (Partition Deed) म्हणजे काय?
  • भाडेपट्टा (Lease Deed) म्हणजे काय?
  • गहाणखत (Mortgage deed) म्हणजे काय?
  •  मुखत्यारनामा (Power of Attorney) म्हणजे काय?
  • संव्यवस्था (Settlement) म्हणजे काय?
  • स्थावर मालमत्ता (Immovable Property)म्हणजे काय?
  • जंगम मालमत्ता (Movable Property)म्हणजे काय?
PDF  स्वरुपात प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

मुद्रांक विभागातील काही महत्वाच्या व्याख्यासंकलन:-  मोहसिन शेख
तलाठी–ता.कर्जत,जि.अहमदनगर
Email:-mohsin7128a@gmail.com
Blog:-mohsin7-12.blogspot.in
Contact:-9766366363


1 comment:

Dattatray Bhalerao said...

Ekadam mast mahiti mohsin.thanks.