Thursday, 12 November 2015

हक्कसोडपत्र

                महसुली कामकाज करत असताना बरेच वेळा खरेदीखत,मृत्युपत्र ,साठेखत,हक्कसोड पत्र अशा अनेक बाबी आपलेला अभ्यासाव्या लागतात.हे सर्व दस्त आपण अभ्यासणार आहोत त्यातील एक दस्त म्हणजे हक्कसोडपत्र.हक्कसोड पत्राबाबत खालील बाबी स्पष्ट करणारा लेख मा.ऍड. लक्ष्मण खिलारी, पुणे यांनी लिहिला आहे 

  • हक्क सोडपत्र म्हणजे काय ? 
  • हक्क सोडपत्र कोण करू शकतो?
  • हक्क सोडपत्र हे कोणाच्या लाभात होऊ शकते?
  • हक्क सोडपत्र व मोबदला  
  • हक्क सोडपत्र व नोंदणी   
  • हक्कसोडपत्र कार्यपद्धत   
  • हक्क सोडपत्र कधी करता येते?
  • वारसांचे प्रतिज्ञापत्र   
  • हक्कसोडपत्र दस्त नोंदणीनंतर काय करावे ?
  • हक्क सोडपत्र व वाटपपत्र यातील फरक  
हा संपूर्ण लेख वाचणेसाठी येथे क्लिक करा  

14 comments:

Shreya said...

हक्कसोड पत्र आई चे करुन घेता येते का

dhananjay rane said...

हक्क सोद्पत्र न सांगता सम्ज्विता केले टार बदल करता येते का

chavanbm said...

खूप छान माहिती दिलेली आहे. धन्यवाद!

Unknown said...

हक्कसोड पत्र 4/6/2013 केलेले आहे कोणत्या संकेतस्थळावर बघता येईल. धन्यवाद

Unknown said...

सर हक्‍क सोड फार्म टाका छाान माहिती आहे

Unknown said...

हक्क सोड पत्र

Unknown said...

रक्ताच्या। नात्याला हक्का सोड। पत्र। साठी। किती कर्च येतो

abdulla sayyad said...

Muslim Low made hakka sod patr radda karta yeteka

Unknown said...

किती खर्च आला

Unknown said...

हक्क सोड पत्र नमुना दाखवून जनतेला त्यांचा उपयोग होइल

Unknown said...

Can we four friends do hakkasod patra without stamp duty.

Unknown said...

३ भाव मिळून जमीन खरेदी केली असल्यास ३ पण मरण पावले २ च्या वारसदारांनी १ चा वरासदरास हक्का सोडून देल्यास स्त्तंप duty lagte ka

Unknown said...

हक्क सोडपत्र तहसिदार यांच्चयाकडे केलेले असेलतर हक्क कायम संपुष्षटात येतात का सर माहीती द्दया

Unknown said...

हक्क सोडपत्र / वाटपपत्र योग्य कोणते?