Tuesday, 29 March 2022

७/१२ वरील आणेवारी कशी काढावी

 Aanewari Convertor📱


महसूल खात्यात सध्या *आणे- पै*  हा विषय फारसा प्रचलित नसला तरी जुन्या सातबारामध्ये आणे आणि पै नुसार क्षेत्र नमूद असल्याचे दिसून येते.

त्या नोंदीवरून क्षेत्र किंवा हिस्सा कसा मोजावा यासाठीइकबाल मुलाणी सातारा यांनी हे सॉफ्टवेअर स्वरूपात तयार केले आहे . खालील  लिंक वापरून आपण सहज क्षेत्र ठरवू शकता


Online Aanewari Convertor

Convertor download


Android Application Download link

App Download

Friday, 4 March 2022

तलाठी दप्तरातील गाव नमुने अद्ययावत करणे

 *तलाठी दप्तरातील गाव नमुने अद्ययावत करणे*


1. गाव नमुना 1 क, 6अ , 6क, 7, 8अ , 10- ग्रास मधील चलन, 12  हे ऑनलाईन आहेत. तर गाव नमुना 11 हा इ पीक मधील डेटा वरून ecxel मध्ये करता येईल.

2. मंडळ अधिकारी दैनंदिनी सुद्धा तलाठ्यांनी करायची आवश्यकता नसते. ( गाव नमुना आहे 18 व 21)

3. गाव नमुना  1ई  व 3 मध्ये नवीन नोंदी होत नाहीत. 

4. गाव नमुना 20 पोस्टाचे तिकिट हा नमुना कालबाहय झालेला आहे,केवळ स्वाक्षरी करून अदयावत करावा.

5.   गाव नमुना 9 व 9 अ पावती पुस्तके - किर्दी हा नमुना शासनाकडूनच मिळतो. 

6.   1ते 21 पैकी एकूण 11 नमुने नव्याने तयार करणेची आवश्यकता च नाही .

7. गाव नमुना 1 ची तेरीज 4,5,10 ची तेरीज हे देखील जमाबंदी करताना करावे लागतील. आत्ता करण्याची आवश्यकता नाही .मागील वर्षाची अदयावत असावी.

8. 16 नंबर नमुना परिपत्रके , सर्क्युलर संचिका असते.(नेट वरून आवश्यक GR काढून नमुना ठेवणे)

9.   केवळ 1अ, 1ब, 1ड , 2,6ब, 6ड , 7अ, 7ब , 8ब ,  8क ,9ब, 11,13,14,15,17 इतकेच नमुने तयार किंवा अद्यावत करावे लागतील.


आमचे मित्र *शशिकांत भा.सानप तलाठी उरण* यांनी गाव नमुने एक्सेल मध्ये तयार करून दिले आहेत. यामधील *पहिल्या Sheet मध्ये 1 ते 21 नमुना चा घोषवारा दिलेला आहे*, सदर नमुने प्राप्त करणे साठी खालील लिंक वर क्लिक करा.


👇👇👇👇

गाव नमुने अद्ययावत करणे

🟥🟧🟨🟩🟦🟪⬛

*लेख-श्री.शशिकांत भा.सानप*

*तलाठी उरण जि.रायगड*

*संकलन-श्री.मोहसिन शेख*

*मंडळ अधिकारी राहाता*

Blog-mohsin7-12.blogspot.com

Email-mohsin7128a@gmail.com

Contact -9766366363

🟥🟧🟨🟩🟦🟪⬛

Saturday, 5 February 2022

वतनदारी संपुष्टात येताना -मा.श्री. शेखर गायकवाड

 वतनदारी संपुष्टात येताना


' वतन ' या शब्दाचा अरबी भाषेतला अर्थ राहण्याची जागा असा आहे . एखाद्या स्थावर मालमत्तेचा हक्क त्यासाठी केलेली नेमणूक , चाकरी , वंश परंपरेने चालत आलेले काम , अशा अनेक अर्थानि वतन हा शब्द वापरला जातो . वर्तन ( उपजीवीकेचे साधन ) या संस्कृत शब्दापासून हा शब्द निघाला असे मानतात यासंदर्भातील दुसरा शब्द म्हणजे ' इनाम इनाम विशेषतः मुघल राजांनी मोठमोठ्या सरदारांना गावची कामे करणाऱ्यांना आणि धर्मादाय संस्थांना रोख रक्कम किंवा सोने चांदी देण्याऐवजी कायम स्वरूपी उत्पन्नाचे साधन म्हणून जमिनी दिल्या . थोडक्यात इथलीच जमीन इथल्याच लोकांना देऊन त्या बदल्यात चाकरी किंवा काम करून घेण्याची प्रथा पडली एखादे काम पिठ्यान् पिठ्या केल्यामुळे राहण्याच्या वस्तीपासून भिक्षुकी करेपर्यंत जी कामे वंशपरंपरेने काही लोक गावगाड्यात करत राहिले ते सर्व जण बतनदार बनले याच वतनदारीमुळे वतन वृत्ती बोकाळल बलांचा व्यवसाय मुले करू लागली . त्याचा परिणाम म्हणून वंश परंपरेने चालत असलेले व्यवसाय धंदे आयते मिळाले व या धंद्याचे बारकावे पण मुलांना लहानपणापासून माहिती झाले . वडिलांना सुद्धा माहीत असलेल्या व्यवसायात मुलाने पहावे असे वाटत असे या व्यवस्थेचे काही फायदे होते आणि काही तोटे होते . वतनदारी व्यवस्थेमुळे आणि वंश परंपरागत तेच तेच व्यवसाय करत आल्यामुळे त्यांच्यात प्राविण्य आणि कौशल्य निर्माण झाले खरे , परंतु मान्यता फारशी निर्माण परिणाम म्हणूनह बदल झाले नाहीत . गाव पादान असलेल्या कामाची सुतनदारी निर्माण झाली वारसा हक्काने लोकांची संख्या वाढल्यानंतर आणि स्पर्धा वाढल्यानंतर काही लोक वतनदारी सोडून अन्य गावांत स्थलांतरित होऊ लागले महाराष्ट्रात स्वातंत्र्याच्या वेळी अशा पद्धतीने वेगवेगळी कामे करणारी सुमारे ३०० जास्त वतने होती . १ ९ ५० ते १ ९ ५५ काळात महाराष्ट्रातील बहुसंख्य वहने नष्ट करण्याचे कायदे करण्यात आले . यामध्ये मुख्यतः परगणा व कुलकर्णी वतन , लोकोपयोगी नोकर इनामे , समाजास उपयुक्त सेवा इनामे , मुलकी पाटील इनाम , गावची कनिष्ठ वतने किरकोळ इनामे आदी रद्द करण्यात आली वतने खालसा झाल्यानंतर ठरावीक मुदत देऊन मूळ वतनदार खातेदारांना जमिनी आपल्या नावे करून घेण्याची संधी देण्यात आली होती . मूळ वतनदार किंवा मयत झाला असल्यास त्याचे वारस मूळ कब्जा हक्काची रक्कम भरण्यासाठी पात्र होते वतने खालसा करण्याच्या कायद्यामध्ये अशी कब्जे हक्काची रक्कम भरण्याची अंतिम तारीख प्रत्येक वतन प्रकारासाठी वेगवेगळी होती आजच्या सातबाराशी या वतनदारीचा बेट आणि जवळचा संबंध आहे . वतने खा झाल्यानंतर थोडी रक्कम ( जमीन महसुलाच्या तीन किया सहा पट रक्कम भरून जमीन नवीन शर्तीवर आणि जास्त रक्कम भरल्यावर ( दहा , बीस किंवा २६ पट ) रक्कम भरल्यास जुन्या शर्तीवर वतनदारांना मिळाली . अशा जमिनीच्या सातबारा वर आता नव्या शतनि किंवा जुन्या शर्तनि असे शब्द आढळून येतात आता या जमिनी विकताना सर्वसाधारणपणे बाजारभावाच्या ५० टक्के रक्कम सरकारकडून आकारली जाते या पारमा कारख जमीन का भी प्रश्न अनेक लोक आहे विचार जेव्हा केव्हा जमीन राजाने होती ही जमीन देण्यात आली होती . त्यापोटी कोणतीयावेळी त्या राजाने घेतली . शिवाय या वंशपरंपरेने जमीन कसण्याची अट होती ती जमीन विकून नफा कमवताना निदान ५० टक्के नफा उत्पन्न ) शासनसभरावे असे अपेक्षित आहे वेगवेगळ्या वतनापैकी महाराष्ट्र देवस्थान इनाम अद्याप रद्द करण्यात आलेले नाही पूर्वी अनेक होत आणि राज्य व्यवस्था बदलत असे . त्यामुळे चोर उचलून नेत नाही म्हणून लोक त्याला स्थिर सुरक्षित मालमत्ता समजत राजाची चाकरी करणारे लोक सुद्धास्थावर जमीन इनाम घेण्याला प्राधान्य देत . राजाला नवे नवे लोक चात घेण्यापेक्षा राज्य कमवण्यासाठी ज्या सरदार व लोक यांनी मदत केली त्याच्यावरच विसंबून राहणे जास्त सोयीचे वाटायचे पिका पिया आपले राज्य टिकलेसाठी ज्यांनी मदत केली त्यांच्यावर राहण्याच्या वृत्तीमुळे हो [ बदारी व्यवस्था वर्षा आता हो निर्माण झाली . गेल्या शंभर वतनदारी संपुष्टात येत आहे . आधुनिक लोकशाही व्यवस्थेमध्ये गुणदोषावर म्हणजे मेरिटर नोकरी करण्याचे व टिकवण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे . वतनदारी संपुष्टात येताना कोणाची मक्तेदारी मात्र निर्माण होणार नाही , हे पाहण्याची जबाबदारी मात्र सर्वांची आहे .


मा. श्री शेखर गायकवाड

साखर आयुक्त महाराष्ट्र राज्य

Monday, 17 January 2022

ब्लॉग वरील फाईल बाबत सूचना

 ब्लॉगवरील बरीच माहिती privacy setting मूळे लिंक expire झालेले आहे. खूप pdf साठी acess किंवा परवानगी मागणी होत आहे सर्व इमेल ला उत्तर देणे किंवा शेअर करणे शक्य होत नाही.काही दिवसात सर्व नवीन लिंक टाकण्यात येतील त्यानंतर आपणाला सर्व माहीत कोणत्याही परवानगीशिवाय पाहता येईल याची नोंद घ्यावी...

Sunday, 9 January 2022

डिजिटल साईन कसे करावे?

 पत्र किंवा आदेश डिजिटल sign करणे📜आदेश किंवा पत्र डिजिटल sign कसे करावे याबाबत  to सोप्या सहज भाषेत  pdf तयार केली आहे.सदर pdf पाहून आपण सहज डिजिटल sign चा वापर करू शकता...

डिजीटल साईन कसे करावे?

🟢🟡🔴🟠🟢🟣⚫⚫🔴🔵

*लेख-श्री.मोहसिन शेख*

*मंडळ अधिकारी राहाता*

Blog-mohsin7-12.blogspot.com

Mail-mohsin7128a@gmail.com

Contact -9766366363

🔴🟠🟡🟢🔵🟣⚫🔴🟠🟡

Saturday, 8 January 2022

महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय

 *महत्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय*📔📒📕📗📘📙


महसूल अधिकारी व कर्मचारी यांना अनेक प्रकरणात किंवा महसूल अर्धन्यायिक निर्णय देताना देखील संदर्भ म्हणून न्यायालयाने दिलेले न्यायनिवाडे यांचा उल्लेख करावा लागतो तसेच आपले सेवा कालावधी मध्ये देखील काही न्याय निर्णय आपल्याला उपयोगी पडतात अशा न्यायनिर्णयाचा प्रभावी वापर करता यावा यासाठी डॉ.संजय कुंडेटकर सर यांनी महत्वाचे न्यायनिवाडे यांचे संकलन करून त्याचे मराठी मध्ये संक्षिप्त वर्णन केले आहे.खालील लिंक वर क्लिक करून आपण pdf प्राप्त करू शकता


👇👇👇

महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन निकाल

🟡🟠🔴⚫🟣🔵🟢🟡🟠🔴


*लेख-डॉ.संजय कुंडेटकर सर से.नि उपजिल्हाधिकारी*

*संकलन-श्री.मोहसिन शेख*

*मंडळ अधिकारी राहाता*

Blog-mohsin7-12.blogspot.com

Mail-mohsin7128a@gmail.com

Contact -9766366363

🔴🟠🟡🟢🔵🟣⚫🔴🟠🟡

Wednesday, 1 September 2021

तुकडे जोड तुकडे बंदी कायदा व सुधारणा बाबत निवडक प्रश्नावर चर्चा

 तुकडे जोड तुकडे बंदी कायद्या बाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत त्या संदर्भात काही नेहमी विचारले जाणारे प्रश्नावर  चर्चा करणारा व्हिडिओ मा.प्रल्हाद कचरे सर से.नि अपर जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) यांनी केला आहे.