सुचना व प्रतिक्रिया

                      या ब्‍लॉगमध्‍ये आपणा सर्वांचे स्‍वागत. हा ब्‍लाॅग दिनांक 1 जुलै 2015 पासुन कार्यन्वित करणेत आलेला असुन या ब्‍लॉग विषयी आपली प्रतिक्रिया व सुचना मला ब्‍लॉगची उपयुक्‍तता वाढविणेकामी आवश्‍यक आहे. तरी आपण आपली सुचना व प्रतिक्रिया mohsin7128a@gmail.com अथवा येथे कळवावी ही विनंती 

धन्‍यवाद.................


आपला मित्र
मोहसिन श्‍ेाख 
Email:-mohsin7128a@gmail.com
Blog:-mohsin7-12.blogspot.in
Mobile:-9766366363
Add:-Ap:-Mirajgaon
         Tal:-karjat 
         Dist:-Ahmednagar
         Pin:-414401

26 comments:

Raju Nandkar said...

MAST BOSS
VERY GOOD

Ratnadip Mane said...

Great work and helpful topics.... Innovative work......

Ratnadip Mane said...

Great work and helpful topics.... Innovative work......

vinod said...

प्रिय,
मोहसिन.
तुझा Blog वाचला अत्यंत सुंदर लेख व संकलन केल्याबदल सर्व प्रथम तुझे अभिनंदन !!!!!!!!!
तर, त्यांवर प्रतिक्रिया देण्याबाबत झालेल्या विलंबाबाबत तुझी माफी मागतो.

गतिमान प्रशासनामध्ये सुरवातीपासूनच महसूल विभाग हा अत्यंत महत्वाचा विभाग राहीलेले आहे. व ते आजही आहे. तर, तुझ्या व इतर सहकार्याच्या तसेच वरिष्ठ अधिकारी यांचे अचूक लिखानामुळे प्रशासनाला निश्चित फायदा होऊन, त्यामधुन टिमवर्क संकल्पना व्यापक होण्यास मदत होईल. कायदा व नियमाच्या अचूक अभ्यासा आधारे लोकांचे प्रश्न तात्काळ निकाली काढण्यास मदत होईल. व भविष्यात पण महसूल विभाग आपले गतिमान प्रशासनाची वाटचाल अशाच प्रकारे सुरु ठेवेल या तिळमात्रही शंका नाही.

प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपली सामाजिक जबाबदारी व शासनाने आपल्याप्रती दाखविलेला विश्वास आबादीत ठेवण्याकरीता कायदयाच्या अचूक अभ्यासाने जनतेचे प्रश्न निकाली काढूण सामाजिक ॠण पार पाडणे करीता, आपण आपआपल्या मध्ये असलेलल्या चांगल्या कृती मधून आपआपल्या परिने आपला सक्रिय सहभाग नोंदवावा. व महसूल प्रशासनाची “महसूल प्रशासन गतिमान प्रशासन” हि संकल्पना कायम राखण्यास मदत करावी.

तुला भविष्यातील वाटचाली बदल खुप-खुप शुभेच्छा !!!!!!

धन्यवाद !!!!!!

Subhash Baswekar said...

मोहसीन भाऊ तुम्ही फार चांगले असे लोकशिक्षणाचे काम करीत आहात जबाबदार लोकसेवक आणि जागरूक आणि कर्तव्य दक्ष नागरिक निर्माण झाल्याशिवाय आपली लोकशाही यशस्वी होणार नाही नेमके तेच काम आपण करती आहात आपण खरे देश आणि समाज भक्त आहात तुम्हाला खूप खूप शुभेछ्या

tajuddin parkar said...

excellent job sir....May ALLAH bless u

Swapnil Borhade said...

शेख साहेब नमस्कार
मला एक शंका आहे कृपया मार्गदर्शन करावे.
- आम्हाला ग्रामपंचायत कडून शेती नाविकास झोन मध्ये घरकुल मिळाले आहे त्याची नोंद ग्रामपंचायतला असून आम्ही नियमित घरपट्टी भरतो तर सदर बांधकाम अधिकृत असेल कि अनधिकृत.
- तसेच गायरान परिसरात वृक्षारोपण करता येते का त्यासाठी कोणाची परवानगी लागते.

Amit Gharat said...
This comment has been removed by the author.
Amit Gharat said...

१९२५ पासून शेतामध्ये बैलगाडी , ट्रक्टर घेऊन जाण्याचा मार्ग ( वहिवाट रस्ता ) हा दुसर्याच्या मालकी हक्काच्या शेतीमधून जात आहे. आता तो वहिवाट रस्ता मूळ मालकाने बंद करून फक्त ३ फुट वहिवाट रस्ता ठेवला आहे ज्यामुळे आमच्या सोबत अजून एका शेतकरी मित्राचा वहिवाटीचा रस्ता बंद होऊन बैलगाडी , ट्रक्टर घेऊन जाने बंद झाले आहे. जाण्यासाठी फक्त एकच मार्ग असल्याने आमची आणि दुसर्या शेतकर्याची कोंडी झाली आहे. तरी या वहिवाटीचा रस्ता मिळवण्यासाठी तहसीलदार किवा अन्य कोणाकडून कशाप्रकारे मदत मिळू शकेल आणि त्यासाठी कोणता कायदा अस्तित्वात आहे याची माहिती उपलब्ध करून द्या. तसेच वहीवाटी साठी किती फुट रस्ता मिळू शकेल ?

sunil dagale said...

nice work Mr.Mohasin

Mahesh Jadhav said...

nice blog

Anonymous said...

please keep updating GR's ... Updating is expected

Unknown said...

Nice work.....

Imran Shaikh said...

मा.श्री.मोहसिन युसूफ शेख 
 तलाठी - ता.कर्जत जि.अ.नगर

नमस्कार सर ,
आमची शेत जमिन आहे . पण 7/12 उतारा वर महाराष्ट्र सरकार असे दाखवत आहे. पुर्वी च्या उतारा व फेर फार मधे आजोबा व त्यांचे भाउ यांचे नाव आहेत.
जमिन सरकार जमा झाली आहे.
तर का जमा झाली या साठी अर्ज केला असता , जिल्हा अधिकारी महसुल विभागातुन rply आला
" सदर अर्जात नमुद केल्या प्रमाणे क्र./डीएके/आर ई व्ही 3 /1062/80 चा आदेशाचा अभिलेख कक्षातील संगणकावर शोध घेतला असता अढळ होत नाही. त्यामुळे आपणास सदर नक्कल देता येत नाही. "

अशा परिस्थित काय करावे .
जेणे करुन तो आदेश प्राप्त होउ शकेल . व ती जमिन परत अम्हाला मिळेल.
या साठी कृपया मार्ग सांगा.
धन्यवाद.

इम्रान शेख
अहमदनगर
9763894516

Anonymous said...

Hi
What is ए.कु.मॅ in 7/12?

Unknown said...

सन्माननीय
सर
माझी जमीन सण 1958 पासून वडिलोपारजिरत आम्ही कसत आहे.कुळ कायद्यानुसार आम्हाला हक्क प्राप्त झालेला आहे परंतु जमिन मुळ मालकाच्या नावे आहे. मूळ मालक मय्यत आहे.त्याला वारसदार लागलेले नाहीत ते वारसदार जमीन विक्री करू पाहतात . सण 1963 मधे आजोबांकडून जमीन नावे करण्याचा दावा करण्यात आला होता.परंतु मुळ मालकाचे वारसदार अज्ञान (अल्पवयीन )असल्याने न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.त्यानंतर कुठल्याही प्रकारची अपील केलेली नाही.आता मूळ मालकाचे वारसदार जमीन विक्री करू पाहतात.त्या जमिनी व्यतिरिक्त आमच्याकडे कुठलीही जमीन नावे नाही.कृपया मागदशन

Unknown said...

सन्माननीय
सर
माझी जमीन सण 1958 पासून वडिलोपारजिरत आम्ही कसत आहे.कुळ कायद्यानुसार आम्हाला हक्क प्राप्त झालेला आहे परंतु जमिन मुळ मालकाच्या नावे आहे. मूळ मालक मय्यत आहे.त्याला वारसदार लागलेले नाहीत ते वारसदार जमीन विक्री करू पाहतात . सण 1963 मधे आजोबांकडून जमीन नावे करण्याचा दावा करण्यात आला होता.परंतु मुळ मालकाचे वारसदार अज्ञान (अल्पवयीन )असल्याने न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.त्यानंतर कुठल्याही प्रकारची अपील केलेली नाही.आता मूळ मालकाचे वारसदार जमीन विक्री करू पाहतात.त्या जमिनी व्यतिरिक्त आमच्याकडे कुठलीही जमीन नावे नाही.कृपया मागदशन

Anonymous said...

Sir, Kindly note that in your blog colum गाव नमुने १ ते २१ is not working.

Dnyaneshwar Pagar said...

खंड 4 डाऊनलोड होत नाही

Anonymous said...

Kindly post Inspection forms (Talathi, mandal adhikari, ration dukan, treasury, police station etc.)

Mahesh Mogre said...
This comment has been removed by the author.
Mahesh Mogre said...
This comment has been removed by the author.
Mahesh Mogre said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

सर
वाडी विभाजन हि प्रक्रिया कशी पार पाडतात कृपया मार्गदर्शन करा

mahesh bachate
osmanabad

Unknown said...

सर तुमच्या समाजसेवेला सादर नमस्कार,
माझ्या नावाने नोटीस बजावण्यात आली आहे ति उपविभागीय अधिकारी यांनी दिली आहे.तिस मध्ये माझ्या नावाने जमिनीत साधारण ४० वर्ष पुर्व फेरफार पुन्हा नव्याने धरण्यात आला होता पण तो तलाठ्याने नामंजूर केला त्यास विरोधीने अपिल केले तदनंतर माझ्या नावाने नोटीस बजावण्यात आली.४० वर्ष पुर्व दस्त माझे आजोबांच्या नावी होता परंतु त्यामध्ये समस्या निर्माण झाली होती ठरलेली रक्कम मिळाली नाही म्हणून आजोबांनी नोंद केली नाही. आज रोजी देणार-घेणार जिवंत नाहीत. कृपया मार्गदर्शन करावे. ं

Sanket Pawar said...

सर तुमच्या समाजसेवेला सादर नमस्कार,
सर पाटबंधारे च्या जमीन वर साधारण १०० घरे १९७१ पासून आहेत. ती जमीन विकत घ्यायची आहे.तर त्याची माहिती हावी होती.
सर आम्ही महानगरपालिका.पाटबंधारे विभाग .सिटी सर्वे ऑफिस तपास केला असता त्या जमिनी चा कुठेही उल्लेख नाही आहे.व त्याचा गट नं ही नाही.सर आम्हाला असे कळाले आहे की ते ब्रिटीश कालीन पाट आहे.असे उत्तर मिळाले आहे. तर मग तुम्हीच सांगा काय करावा लागेल सर
व त्या पाट ची जागा आज पर्यत कोणीही खरेदी.विक्री .हस्तारींत केले नाही