Saturday, 21 May 2016

7/12 वरील वारस नोंदी

७/१२ उतारा हा सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनातील अत्यंत महत्वाचा भाग आहे.७/१२ वर होणारी प्रत्येक नोंद ही खातेदारासाठी महत्वाची असते.अनेक प्रकारच्या नोंदी ७/१२ वर करणेत  येतात त्यासाठी तलाठी यांचेकडून फेरफार केला जातो व तो फेरफार मंडळ अधिकारी यांचेमार्फत  प्रमाणित केला जातो व अशा प्रमाणित नोंदीचा अंमल ७/१२ वर घेतला जातो.या नोंदीमध्ये सर्वात महत्वपूर्ण नोंद म्हणजे वारस नोंद.
         एखादा खातेदार मयत झाला असलेस त्यास नेमके कोण वारस आहेत याबाबत अनेकदा विचारणा होते व संभ्रमता देखील पहावयास मिळते.तलाठी,मंडळाधिकारी यांना देखील अनेकदा वारस चौकशी करताना अडचणी येतात. अशावेळी वारस नोंदीबाबत या कायद्यातील  सहज ,सोप्या भाषेतील तरतुदी सर्वाना माहित असावेत या दृष्टीकोनातून डॉ.संजय कुंडेटकर ,उपजिल्हाधिकारी सातारा यांनी  सर्व वारस कायदे एका पुस्तकात सोप्या सहज व सर्वाना समजतील अशा भाषेत लिहिले आहेत. वारस कायद्यातील मृत्युपत्र व त्यासंबंधी तलाठी कार्यालयात असणारे नमुने याचा उचित संगम “७/१२ वरील वारस नोंदी” या पुस्तिकेत केला आहे.      

       तलाठी व मंडळाधिकारी यांना वारस नोंदी करताना ही पुस्तिका अत्यंत उपयोगी आहे तसेच महसूल अधिकारी,कर्मचारी व सर्वसामान्य नागरिक यांना देखील या पुस्तिकेचा अवश्य  लाभ होईल याची मला खात्री आहे.
       मा.डॉ.संजय कुंडेटकर सर ,उपजिल्हाधिकारी सातारा यांनी उत्तम लेखन करून पुस्तिका उपलब्ध करून दिलेबद्दल व या पुस्तकाला शुभेच्छा देणारे मा.गणेश मिसाळ सर ,उपविभागीय अधिकारी ,धुळे  यांचे मनापासून आभार.

ही पुस्तिका आपण mohsin7-12.blogspot.in या संकेतस्थळावरून pdf तसेच फ्लिप बुक स्वरुपात प्राप्त करू शकता .

पुस्तिका प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

7/12 वरील वारस नोंदी pdf बुक

7/12 वरील वारस नोंदी फ्लिप बुक

11 comments:

Unknown said...

सर आम्हाला नोटीस मिळाली नाहीत नवे लावलेले
तर काय करावे

Unknown said...

Excellent

Unknown said...

आजीच्या नावा वरील जमीन नावावर कसे करावे

dhananjay said...

Death certificate v waras wansawal havi

Unknown said...

Varas nond radd Keli ahe prant office kade apil karne babat sagitle ahe Kay karave

Unknown said...

7/12 chya uttarya khali 144, 716, 1890 lihle ahe mhnje kay ahe hya nondi

Unknown said...

सर मला पोलीस पाटील वारस दाखला नमुना पाहिजे

Unknown said...

स्कीमचा उतारा म्हणजे काय व तो कशासाठी आवश्यक असतो

Revenue Friend Mohsin shaikh Maharashtra said...

गावातील स.नं एकत्रिकरण म्हणजे गट स्कीम थोडक्यात जूने सर्व्हे नंबर चे गट नंबर मध्ये रूपांतर होते त्याबाबत कोणता ग.नं कोणत्या स.नं चा आहे याची माहिती स्कीम बुक मध्ये असते जुने रेकॉर्ड तसेच कर्ज प्रकरणात सर्च रिपोर्ट साठी स्कीम बुक पाहून जूने सर्व्हे नंबर चे उतारे पण तपासावे लागतात

Unknown said...

सर वरासाच्या प्रतिज्ञा पत्रात नजर चुकीने म्हाताऱ्या व्यक्तीचे नाव घातले नाही, परंतु पुढील कामासाठी घालायचे आहे मग काय कराय हवे

Unknown said...

सर मी एक प्लाँट तालुक्याच्या ठिकाणी खरेदी केला असून त्याची नोंद7/12 ला झाली आहे पण आता मला त्या प्लाँटची नोंद नगर पंचायतला करायची आहे.त्या साठी योग्य ते मार्गदर्शन करावे.