Sunday, 24 July 2016

महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 चे कलम 43 चे शर्तीस अधीन असलेल्या जमिनीचे सक्षम अधिकाऱ्याचे परवानगीशिवाय झालेले हस्तांतरण नियामाकुल करणे

         महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 चे कलम 43 चे शर्तीस अधीन असलेल्या जमिनीचे सक्षम अधिकाऱ्याचे परवानगीशिवाय झालेले हस्तांतरण नियामाकुल करणेबाबत कलम 84 (क ) मध्ये पूर्वी तरतूद नव्हती.
   


       सन 2016 चा अधिनियम 20 दि. 7 मे 2016 अन्वये अशी हस्तांतरणे नियामाकुल करणेबाबत ची तरतूद अधिनियमात करणेत आलेली आहे.त्यानुसार खालील बाबींची पूर्तता होत असलेस हस्तांतरण नियामाकुल होणार आहे.

1.कुळकायदा कलम 43 शर्तीस अधीन असलेल्या जमिनीचे सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवनगीशिवाय हस्तांतरण झालेले प्रकरणी कलम 84 क अन्वये आदेश तहसिलदार यांनी दि.7/05/2016 पूर्वी पारित केलेले नसावेत.

2.जमीन खरेदी केलेली व्यक्ती (कुळ नसलेली) सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय खरेदी केलेल्या जमिनीचे अनुषंगाने चालू बाजारभावाच्या 50 % रक्कम (शेती प्रयोजन वापर होणार असेल तर ) अथवा 75% (जमिनीचा वापर शेतीव्यतिरिक्त होत असेल तर ) रक्कम सरकार जमा करील.
   

       वरील बाबींची पूर्तता झालेस हस्तांतरण नियामाकुल होणार आहेत.तरी कुळकायदा 43 शर्तीस असलेली जमीन सक्षम अधिकाऱ्याचे पूर्व परवानगीशिवाय खरेदी केलेली असलेस सदर व्यवहार नियमाकुल करणेसाठी तहसिल कार्यालय यांचेकडे प्रस्ताव सादर करावा.


सन 2016 चा अधिनियम 20 दि. 7 मे 2016 प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 


14 comments:

suhas mane said...

thank you sir

ASHISH SHETH said...

sir I want to talk to you regarding our tanancy case. Need your guidence. How can I ?

Unknown said...

Sir I m kul on agriculture land from more than 25 years.. If I wanted to own this land as ownership. What I have to do. Plz Guide. Prithviraj pawar Ratnagiri chiplun

Anonymous said...

SIR,

माझ्या आजीची स्वकष्टाची जमीन असून घरपट्टी तिच्या नावे आहे. जर तिला तिची जमीन माझ्या वडिलांच्या नावावर करायची असेल तर काय करावे लागेल?? कृपया मार्गदर्शन मिळावे.

manoj bhalerao said...

तुमच्या आजींची स्वःकष्टाची म्हणजेच (वडलोपारजीत)नाही. तुमची आजीं हयात (जिवंत)असेपर्यंत आजींनी ठरवले तरच तुम्ही मालक होऊ शकता अन्यथा नाही.

Unknown said...

आमची सामायिक जमीन होती ती आम्ही विकली पण त्या मध्ये 2गुंढा जमीन जास्त भरली ती कुणाची कुपया मार्ग दर्शन करावे

Unknown said...

माझ्या सातबारावर 38 ई चे उलंघन होत आहे असा शेरा आहे.....याचा अर्थ काय होतो...कृपया मार्गदर्शन करा..

Unknown said...

सर,माझ वडीलांच्या नावे असलेल्या सातबारा उतारा वर कु.का.८४ विरुद्ध व्यवहार व कु. का.क.४३ यास पात्र असा शेरा आहे तरी तो कमी करण्यासाठी काय करावे व एकूण किती खर्च येईल? कुपया मागदमार्गद करावे....

Unknown said...

38हे 1966आधिनियम 41चा कलम आहे तुम्ही नेट वरून डाउनलोड करा मला पण अझून यांनी उत्तरदिलें नाही तुम्हाला सर्व कलम कळेल

R.C.DESHPANDE /9665213652 said...

Titles should also be mentioned in English Words for others to identify them in English Law Books

Unknown said...

नमस्कार सर,मीसंभाजी काळाने पुरंदर मा केस खूप किचकट आहे १९४३ ला माझे पणजोबा जमिनीत कुल होते त्यांचेनंतर चुलत आजोबा व नंतर माझी आजी कुल होती.१/४/५७ ला जमीन मालक विधवा होती व माझी आजीही विधवा होती त्यामुळे व्यवहाराची तारीख पुढे ढकलण्यात आली त्याच वेळी कुळाने खंड दिला नाही म्हणून १९५७ ला तहसीलदारांनी ताबा मालकाला द्यायला हुकुम झाला नंतर डेप्युटी कलेक्टर यांनी तीन वर्षांचा खंड ९० दिवसात भरून ताबा कुळकडेच ठेवण्याचा हुकुम दिला नंतर ,m r t आमच्यावकिलांनी युक्तिवाद केला नाही केस फेरतपासणी साठी तहसीलदार कडे पाठविली तहसीलदरनी ३७६/ रू भरण्याचा आदेश दिला तो भरला नाही कलेक्टर यांनीही तो कायम करून ताबा मालकाला द्यावा असा हुकूम दिला . ताबा प्रत्यक्षात दिला नाही फक्त फेरफारात ताबा दिला अशी नोंद केली २००३ ला मालकाच्या वारसांनी जमीन तिसऱ्याच व्यक्तींना विकली माझी आजी त्यावेळी जिवंत होती मी आजीच्या नावाने ७/१२ नोंदिस हरकत घेतली खरेदीदार व जमिंमलकाचे वारसदार यांनी आजी मयत असल्याचा जबाब देऊन नोंद मंजूर करून घेतली . त्यावर प्रांत यांनी निंड रद्द केली नंतर कलेक्टर यांनी नोंद मंजूर करण्याचा आदेश योग्य ठरवला व आयुक्त व महसूल मंत्री यांनी तो २०१७ ला कायम केला .आता खरेदीदार हे जबरदस्तीने ताबा घेऊ पाहत आहेत मी दिवाणी न्यायालयात ताबा घेण्यास मनाई साठी दावा दाखल केला आहे मला मनाई मिळेल का ? धन्यवाद!

Unknown said...

तीन वर्षाचा खंड १०५ त्यावेळी ९० दिवसाचे आत भरला आहे त्याची पावती आहे

Unknown said...

9766077700

Unknown said...

मी भारतीय सेनेमध्ये आहॆ मला शेती करण्यासाठी जमीन पाहिजे तर मी कोणाकडे अर्ज करू व त्यासाठी कायप्रकिया आहॆ