Thursday, 28 July 2016

शासकीय जमीन मागणी -डॉ.संजय कुंडेटकर सर

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 प्रकरण तीन तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे ) नियम 1971 मधील तरतुदी नुसार विविध कारणासाठी शासकीय जमीन प्रदान केली जाते.या जमिनीचे वाटप कसे करतात याबाबत अनेकदा विचारणा होत असते याबाबत संपूर्ण माहिती देणारा लेख मा.डॉ.संजय कुंडेटकर सर,उपजिल्हाधिकारी सातारा यांनी लिहिला आहे. हा लेख वाचून आपल्या शासकीय जमीन मागणी बाबत असणाऱ्या सर्व शंकांचे समाधान होईल यात शंका नाही.

हा लेख pdf स्वरुपात प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
शासकीय जमीन मागणी

No comments: