Saturday, 5 March 2016

विशेष अर्थसहाय्य योजना अंमलबजावणी

'विशेष अर्थसहाय्य योजना'  महसूल विभागामार्फत राबवले जातात. या योजनांचे लाभार्थी  निकष,आवश्यक कागदपत्रे ,व याबाबत कोणते शासन निर्णय आहेत याबाबत अनेकांना माहिती मिळत नाही.कागदपत्रे गोळा करताना अडचणी येतात व कोणत्या योजनेत कोणता लाभार्थी पात्र ठरू शकतो हेही  ठरवता येत नाही.त्यामुळे योजनांची माहिती असलेस योग्य लाभार्थी निवड करणेस व त्यांना सदर योजनेचा लाभ तात्काळ देणे शक्य होईल म्हणुन खालील योजनांची माहिती शासन निर्णय,लाभार्थी,निकष,आवश्यक कागदपत्रे व अनुदान या स्वरुपात एकत्र दिली आहे.
  • संजय गांधी निराधार अनुदान योजना 
  • श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना 
  • इंदिरा गांधी वृध्दपकाळ  निवृत्ती वेतन योजना 
  •  इंदिरा गांधी अपंग निवृत्ती वेतन योजना 
  • राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजना 
  • आम आदमी विमा योजना 
या योजनाची माहिती प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

1 comment:

Unknown said...

सर file व्यवस्थित दिसत नाही एरर आहे