Tuesday, 1 March 2016

कार्यालयीन व्यवस्थापन भाग-3

दैनदिन कार्यालयीन  कामकाज करताना अनेक अडचणी येतात.कार्यालयीन व्यवस्थापन व कार्यालयीन कामकाज कसे करावे याबाबत माहिती असलेस कामकाज करणे सोयीस्कर होते.या सर्व अडचणींचा अभ्यास करून यशदा प्रशिक्षण संस्था पुणे यांचे  मार्फत DoPT:-Iduction Training programme अंतर्गत विविध विषयावर मार्गदर्शन अहमदनगर महसूल प्रबोधीनी मध्ये करणेत येते. त्यापैकी कार्यालयीन व्यवस्थापन हा 3 भागात असलेला विषय यशदा,पुणे  मार्फत pdf स्वरुपात तयार करणेत आलेला आहे.त्यातील तिसरा व अंतिम  भाग आज प्रकाशित करत आहोत.कार्यालयीन व्यवस्थापन भाग3   मध्ये खालील मुद्द्यांवर माहिती दिली आहे.
 • पत्रव्यव्हाराचे प्रकार 
 • साधे पत्र ,अर्धशासकीय पत्र,
 • अनौपचारिक संदर्भ 
 • ज्ञापन 
 • पृष्ठंकन 
 • परिपत्रक ,कार्यालयीन आदेश,अधिसूचना
 • प्रसिद्धीपत्रक,शासन निर्णय 
 • सहा गठ्ठा पद्धती
 • दप्तर दिरंगाईस प्रतिबंध 
 • बैठकांचे आयोजन 
 • बैठकीचे इतिवृत्त 
संदर्भ:- यशदा प्रशिक्षण संस्था पुणे
हा लेख प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
कार्यालयीन व्यवस्थापन भाग-3

No comments: