Sunday, 28 February 2016

कार्यालयीन व्यवस्थापन भाग-2

दैनदिन कार्यालयीन  कामकाज करताना अनेक अडचणी येतात.कार्यालयीन व्यवस्थापन व कार्यालयीन कामकाज कसे करावे याबाबत माहिती असलेस कामकाज करणे सोयीस्कर होते.या सर्व अडचणींचा अभ्यास करून यशदा प्रशिक्षण संस्था पुणे यांचे  मार्फत DoPT:-Iduction Training programme अंतर्गत विविध विषयावर मार्गदर्शन अहमदनगर महसूल प्रबोधीनी मध्ये करणेत येते. त्यापैकी कार्यालयीन व्यवस्थापन हा 3 भागात असलेला विषय यशदा,पुणे  मार्फत pdf स्वरुपात तयार करणेत आलेला आहे.त्यातील दुसरा भाग आज प्रकाशित करत आहोत.कार्यालयीन व्यवस्थापन भाग 2  मध्ये खालील मुद्द्यांवर माहिती दिली आहे.
  • संचिका /नस्ती व्यवस्थापन
  • संचिकेचीरचना 
  • त्रिअक्षरी पद्धती
  • टिपणी लेखन
  • संचिकेचा निर्णयाचे दिशेने प्रवास
  • संचिका हालचाल नोंदवही
  • कालमर्यादा
संदर्भ:- यशदा प्रशिक्षण संस्था पुणे
हा लेख प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
कार्यालयीन व्यवस्थापन भाग-2  

No comments: