Monday, 6 November 2017

उत्पन्न अहवाल

राज्यातील तलाठी २ ऑक्टोबर २०१७ पासून  उत्पन्न दाखले बंद आंदोलनाची दखल घेऊन शासनाने शुद्धीपत्रक क्र.संकीर्ण -२०१७/प्र.क्र.७४/ई-१अ दि.०३/११/२०१७ नुसार तलाठी यांनी उत्पन्न अहवाल हा तहसिलदार यांना सादर करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.शासन निर्णयप्रमाणे अर्ज नमुना व उत्पन्न अहवाल तयार केलेला असून त्याबाबत वर्ड फाईल खालील लिंक वरून क्लिक करून प्राप्त करून घ्यावी व आवशयक वाटल्यास बदल करावा.

उत्पन्न अर्ज व अहवाल साठी खालील लिंक वर क्लिक करा.  

4 comments:

VRUSHALI KAROSIYA said...

THANX FOR FORMAT.BEST WISHESH FOR FUTURE ACTIVITIES.

Nishi Tichkule said...

Thanks

MSBTE Update said...

Wow.. You are giving such a very good information of revenue department in easy language.. Thank you for helping us..
Satbara

Unknown said...

गृह तलाठी अहवाल पाहिजे