Thursday, 19 October 2017

पुरवठा विभाग


पुरवठा हा महसूल विभागातील अत्यंत महत्वपूर्ण भाग बनला आहे.पुरवठा विभागात तपासणी या भागास अनन्यसाधारण महत्व असून धान्य पुरवठा ,शासकीय गोदाम,आणि अन्य तपासण्या याबाबत पुरेसे साहित्य उपलब्ध नसलेने डॉ.संजय कुंडेटकर सर ,उपजिल्हाधिकारी परभणी यांनी विस्तृत माहिती देणारा लेख लिहिला आहे. तसेच श्री.राजेंद्र शिंदे सर, तहसील कार्यालय,पारनेर यांनी तपासणी करणेसाठी आवश्यक फॉर्मचा उत्तम नमुना उपलब्ध करून दिला आहे.सदर लेखामध्ये खालील मुद्द्यांबाबत सखोल माहिती देणेत आलेली आहे

  • शिधापत्रिका –प्रकार व देण्याचे निकष ,आवश्यक कागदपत्रे
  • धान्य वितरण बाबत महत्वाच्या योजना
  • शासकीय गोदाम व तपासणीचा अधिकार
  • धान्य गोदामात ठेवण्यात येणाऱ्या नोंदवह्या व फॉर्म्स
  • सखोल गोदाम तपासणी कार्यवाही
  • दक्षता समिती
  • अन्न सुरक्षा अधिनियम -२०१३
  • विविध तपासणी नमुने –रास्त भाव दुकान ,केरोसीन ,पेट्रोल पंप इ. 

संपूर्ण लेख प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
No comments: