Friday, 15 July 2016

जाणून घ्या महसूल सलंग्न कायदे..

                                                     महसूल खाते हे सर्व खातेमधील प्रधान खाते समजले जाते कारण इतर खातेवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण व प्रशासन महसूल खात्याचे असते.महसूलमध्ये कामकाज करत असताना अधिकारी यांना दंडाधिकारी म्हणून कामकाज करावे लागते अशा परिस्थितीमध्ये केवळ महसूल खातेमधील कायदेच नव्हे तर इतर अनेक कायद्यांचा अभ्यास अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रभावी कामकाज करणेसाठी करावा लागतो.कायद्यांचा अभ्यास असेल तर कोणतेही काम अचूक व कमी वेळेत होते.महसूल मधील कामकाज पाहता अनेकवेळा संपूर्ण कायदे वाचन करणे शक्य होत नाही परंतु कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी माहिती असलेस अडचण येत नाही.
                या सर्व बाबींचा विचार करून महसूल मधील अधिकारी व कर्मचारी तसेच सामान्य नागरिकांस आवश्यक अशा 18 कायद्यांची माहिती देणारी ही पुस्तिका सादर करत आहोत.या पुस्तिकेमध्ये 18 कायदे व त्यातील महत्वाच्या तरतुदी दिलेल्या आहेत.सोप्या व सरळ भाषेत तरतुदी दिलेल्या असलेने मूळ कायदा समजणेस अडचण येणार नाही.कायद्यातील मूळ तरतुदी पाहून थोडक्यात या तरतुदी तयार केल्या आहेत तरी काही समस्या असलेस मूळ कायदेशीर संदर्भ व कायद्याचा आधार घ्यावा.
            महसूल मधील अधिकारी व कर्मचारी तसेच सामान्य जनतेस या पुस्तिकेचा नक्कीच उपयोग होईल अशी मला आशा आहे.तसेच या पुस्तकाची सुधारित आवृत्ती करणार असून बरेच कायदे यामध्ये समाविष्ट केले जाणार आहेत.सदर पुस्तिका तयार करणेसाठी आमचे मित्र श्री.विनायक विष्णू यादव,मंडळअधिकारी वाळवा,जि.सांगली यांनी बहुमोलाचे सहकार्य केले आहे व पुस्तिका उपलब्ध करून दिली आहे त्यांचे हार्दिक आभार...

ही पुस्तिका खालील लिंक वर क्लिक करून प्राप्त करून घ्यावी 


2 comments:

Nishi Tichkule said...

Nice work.. Thanks YADAW SIR and MOHSIN

Nishi Tichkule said...

Nice work.. Thanks YADAW SIR and MOHSIN