Tuesday, 5 July 2016

गोपनीय अहवाल -डॉ.संजय कुंडेटकर ,उपजिल्हाधिकारी, सातारा

अधिकारी व कर्मचारी यांचे वर्षभरातील कामकाजाचे मूल्यमापन करणेचे एकमेव साधन म्हणजे गोपनीय अहवाल.गोपनीय अहवाल हा अधिकारी / कर्मचारी यांचेसाठी अत्यावश्यक भाग याविषयी थोडक्यात माहिती देणारा लेख लिहावा अशी विनंती डॉ.संजय कुंडेटकर सर यांना केलेनंतर सरांनी वेळात वेळ काढून अधिकारी व कर्मचारी यांना माहितीपर असा गोपनीय अहवाल बाबत लेख लिहिला आहे.श्रीम.कविता देशमुख,परिविक्षाधीन नायब तहसिलदार यांनी गोपनीय अहवालबाबत असणारे महत्वाचे शासन निर्णय पुरविले आहेत. या सर्वांचे संकलन करून गोपनीय अहवाल विषयी एक pdf तयार केली असून त्यामध्ये खालील बाबी आहेत 
  • गोपनीय अहवाल मुलभूत माहिती 
  • गोपनीय अहवालांचे संस्करण करणे 
  • प्रतिकूल शेरे कळविणे व त्यावरील अभिवेद्नावर कार्यवाही करणे 
  • प्रतिकूल शेऱ्याविरुद्ध दुसऱ्याच्या अभिवेद्नावर कार्यवाही करणे 
  • गोपनीय अहवाल बाबत असणारे शासन निर्णय 
गोपनीय अहवाल pdf प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

लेख:-डॉ.संजय कुंडेटकर सर ,उपजिल्हाधिकारी ,सातारा 
संकलन :- श्री.मोहसिन युसुफ शेख 
तलाठी -कर्जत जि.अहमदनगर 
mohsin7-12.blogspot.in
mohsin7128a@gmail.com
9766366363

No comments: