Monday, 4 July 2016

ALIENATION MANUAL

R.N.Joglekar Alienation Manual   (English version) 

(Containing information about all kinds of Inam and Watans)

Published By government
01/02/1921✍🏻

Re Published on 

( With Recent GR's & CR's)

On 

mohsin7-12.blogspot.in

Today 

04/07/2016

महसूल खात्यामध्ये अनेकदा काम करताना अनेक निर्णय घ्यावे लागतात अशावेळी कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करावा लागतो.महसूल मध्ये अनेक प्रकरणात जुन्या साहित्याचा संदर्भ म्हणून वापर करावा लागतो किंवा जुन्या साहित्यातील तरतुदी पाहून निर्णय द्यावे लागतात.महसूल मध्ये इनाम व वतन जमीन बाबत जाणून घेणेची अनेकांची उत्सुकता असते परंतु याबाबत जुने साहित्य सहजासहजी मिळत नाही.तसेच आज रोजी दुर्मिळ साहित्य ही सहजासहजी उपलब्ध होत नाही.
             हल्ली महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमपुस्तिकेचे खंड १ ते ४ बाजारात विविध प्रकाशनामार्फ़त विक्रिसाठी संकलीत शासन संदर्भ म्हणून उपलब्ध् आहेत. महसुल व्यवस्थेमधे सर्वांना जुने संदर्भ व कार्यपध्द्ती माहित असणे अनिवार्य आहे. मात्र जुन्या संदर्भ पुस्तकांच्या अनुपल्ब्ध्तेमुळे, वाचनाची आवड कमी झाल्यामुळे तसेच या बाबींचा प्रशिक्षणामधे समावेश केला गेला नसल्याने अशा म्हत्वाच्यान संदर्भांकडे दुर्लक्ष होत आहे. 
     “Alienation Manual “ हे रावबहाद्दूर आर.एन जोगळेकर सर तत्कालीन Asst.Alienation commissioner ,central Divison  यांनी केंद्र सरकारचे आदेशावरून  इनाम व वतन जमीन बाबत सर्व प्रकारची माहिती देणारे पुस्तक त्यांचे अनुभवातून तयार केले व दि.1 फेब्रुवारी 1921 रोजी सरकारने प्रकाशित केले.या पुस्तकात इनाम व वतन जमिनींबाबत माहिती इंग्लिश मध्ये दिलेली असून आज रोजी दुर्मिळ साहित्य म्हणून या पुस्तकाचे वाचन करणेस अडचण नाही. “ तसेच महाराष्ट्र शासनाने इनाम व वतन जमीन बाबत घेतलेले 10 शासन निर्णय शेवटी समाविष्ट करणेत आलेले आहेत यामुळे सध्याची या इनाम व वतन जमीन बाबत कायदेशीर माहिती मिळणेस मदत होणार आहे “ हा जुना दुर्मीळ असा सर्वांना उपयुक्त संदर्भ संकलित करुन महसूल अधिकारी व इतर वाचकाच्या माहितीसाठी महसूल मित्र मोहसिन शेख ( (mohsin7-12.blogspot.in )  या ब्लॉगस्पॉट वर प्रकाशित केला आहे.
पुस्तक प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा ..


⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫
Mohsin shaikh
Talathi-karjat
mohsin7128a@gmail.com
mohsin7-12.blogspot.in
9766366363
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴⁠⁠⁠⁠

No comments: