Saturday, 16 April 2016

रजा नियम तक्ता -डॉ.संजय कुंडेटकर सर

शासकीय अधिकारी /कर्मचारी यांना  राजपत्रात जाहीर केलेल्या सुट्ट्या व सण वगळून महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा नियम १९८१ नुसार खातेप्रमुख यांचेकडे अर्ज करावा लागतो. परंतु बरेच जणांना महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा नियम १९८१ नुसार कोणत्या रजा असतात ? त्या किती दिवस असतात ? व त्याबाबत इतर माहिती काय आहे ? असे प्रश्न मनात असतात व प्रत्येक वेळी पुस्तक घेऊन शोधावे लागते.डॉ.संजय कुंडेटकर सर यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा नियम १९८१ नुसार रजांची माहिती देणारा लेख व तक्ता तयार केला आहे .हा ३ पानाचा लेख व तक्ता आपण पाहिलेस प्रत्येक वेळी पूर्ण पुस्तक पाहणेची आवश्यकता राहणार नाही.
हा लेख व तक्ता प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा लेख-डॉ.संजय कुंडेटकर सर,उपजिल्हाधिकारी सातारा 
संकलन-श्री.मोहसिन शेख ,तलाठी-कर्जत ,अ.नगर 
Email:-mohsin7-128a@gmail.com
Blog:-mohsin7-12.blogspot.in
contact:-9766366363No comments: