Thursday, 14 April 2016

आई वडिलांचा व जेष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम 2007 -डॉ.संजय कुंडेटकर सर,उपजिल्हाधिकारी सातारा

आई वडिलांचा व जेष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम 2007 तसा हा कायदा बरेच प्रमाणत दुर्लक्षित राहिलेला आहे.आई  वडील तसेच ज्येष्ठ नागरिक यांचे निर्वाह व कल्याण साठी हा कायदा करणेत आला आहे.या कायद्याविषयी उत्कृष्ट माहिती डॉ.संजय कुंडेटकर सर,उपजिल्हाधिकारी सातारा यांनी तयार केली आहे.हा कायदा ज्येष्ठ नागरिक ,सर्व निर्वाह अधिकारी,सर्व उपविभागीय अधिकारी,तहसिलदार व महसुल व समाजकल्याण विभागातील सर्वांसाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. कायद्याविषयी असणाऱ्या सर्व संकल्पना अधिक स्पष्ट होणेस हा लेख उपयुक्त आहे.यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबी आहेत. 


  • कायद्यातील मुख्य तरतुदी 
  • कायद्याविषयी न्यायनिर्णय 
  • अर्जाचे प्रारूप नमुने
  • न्यायधिकरण  यांचेसाठी  महत्वाचे नमुने (समझोता करार ,नोटीस, इ)
हा लेख प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

लेख-डॉ.संजय कुंडेटकर सर,उपजिल्हाधिकारी सातारा 
संकलन-श्री.मोहसिन शेख ,तलाठी-कर्जत ,अ.नगर 
Email:-mohsin7-128a@gmail.com
Blog:-mohsin7-12.blogspot.in
contact:-9766366363

No comments: