Wednesday, 13 April 2016

वारस कायद्यातील तरतुदी -डॉ.संजय कुंडेटकर सर,उपजिल्हाधिकारी

वारस कायदा हा किचकट असलेमुळे  अनेकांना पुस्तकात वाचून देखील लक्षात येत नाही.हिंदू वारस कायदा १९५६ ,त्यातील २००५ ची  सुधारणा ,भारतीय वारसा कायदा यातील महत्वाच्या तरतुदी तसेच काही महत्वाचे न्यायलयीन निर्णय याचा मेळ करून उत्कृष्ट असा लेख डॉ.संजय कुंडेटकर सर ,उपजिल्हाधिकारी सातारा यांनी लिहिला असून हा लेख वाचून आपले खालील संकल्पना स्पष्ट होतील.


 • हिंदू वारस कायदा कोणाला लागू होतो ?
 • हिंदू वारस कायद्यातील काही महत्वाचे शब्दार्थ
 • नवीन सुधारणा प्रमाणे वारसांचे वर्ग व संपत्ती वितरण 
 • विनामृत्युपत्र मयत हिंदू स्त्री चे वारस 
 • गर्भस्त अपत्य 
 • हिस्सा मिळण्यास अपात्र वारस 
 • स्वतंत्र मिळकती 
 • महत्वाचे न्याय निर्णय 
 • भारतीय वारसा कायदा व त्यामधील महत्वाचे तरतुदी 
 •  एकत्र हिंदू कुटुंबातील मिळकतीचे वाटप, वाटपाचे प्रकार,वाटपाचा दावा
 • वाटप दावा लावणेचे हक्कदार 
 • एकत्र कुटुंब कर्त्याने कुटुंबाची मिळकत विकणे 
 • वडिलांचा विशेषाधिकार 
हा लेख pdf स्वरुपात प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
वारस कायद्यातील तरतुदी-डॉ.संजय कुंडेटकर सर,उपजिल्हाधिकारी

No comments: