Saturday, 2 April 2016

ओळखपरेड कार्यपद्धती-मा.बबन काकडे सर ,तहसिलदार

ओळखपरेड मुख्यत्वे फौजदारी प्रकरणातच घेतली जाते,त्यामुळे ओळखपरेड घेणाऱ्या कार्यकारी दंडाधिकारी यांना साक्षीसाठी हमखास न्यायालयात जावे लागते.त्यामुळे ओळखपरेड घेणाऱ्या दंडाधिकारी यांना यातील बारीकसारीक माहिती तपशिलासह माहित असणे आवश्यक असते.ओळखपरेड तसेच साक्षीस जाणेपूर्वी यातील तरतुदी बारकाईने अभ्यासल्यास प्रक्रिया अचूक पार पाडणे व तांत्रिक चुका टाळणे शक्य होते.न्यायालयामध्ये कार्यकारी दंडाधिकारी / तहसिलदार यांना ओळखपरेड घेणेचा अधिकार आहे का ?किंवा तशी तरतूद कोठे आहे? हा प्रश्न हमखास विचारला जातो त्यासाठी ओळखपरेड विषयी सर्वोत्परी माहिती मा.बबन काकडे सर यांनी ppt माध्यमातून दिली आहे.यामध्ये खालील बाबी आहेत.

  1. ओळखपरेड कायदेशीर तरतूद व त्यांचा तपशील 
  2. ओळखपरेड मुख्य हेतू 
  3. ओळखपरेड घेणेची कार्यपद्धती 
  4. पोलीस विभागाकडून ओळखपरेड चे पत्र प्राप्त होताच काय करावे ?
  5. ओळखपरेड साठी पंच म्हणून सरकारी पंच का घ्यावेत ?
  6. कार्यकारी दंडाधिकारी यांचा कार्यवृत्तांत व नमुने 
  7. ओळखपरेड कालावधीतील कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे कार्यालयीन पत्र नमुने 
ही सर्व माहिती प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
 ओळखपरेड-मा.बबन काकडे सरNo comments: