Tuesday, 12 January 2016

कार्यालयीन कामकाज व व्यवस्थापन-मा.श्री.कुंदन सोनवणे सर,उपविभागीय अधिकारी ,शिर्डी जि.अहमदनगर

अहमदनगर जिल्हा महसूल प्रबोधिनी तर्फे घेणेत येणाऱ्या प्रशिक्षणातील लेख व ppt पैकी आज महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील खंड ३ प्रमाणे कार्यालयीन कामकाज व व्यवस्थापन याबाबत मा.श्री.कुंदन सोनवणे सर,उपविभागीय अधिकारी ,शिर्डी जि.अहमदनगर यांनी तयार केलेली ppt प्रकाशित करत आहोत.ppt प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
कार्यालयीन कामकाज व व्यवस्थापन -मा.श्री.कुंदन सोनवणे सर 


No comments: