Saturday, 9 January 2016

महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ मध्ये करणेत आलेली सुधारणा

महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीनअधिनियम १९४८ ,हैद्राबाद कुळवहिवाट अधिनियम १९५० व महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश ) यामध्ये आणखी  सुधारणा दिनांक १ जानेवारी २०१६ चे राजपत्र नुसार  करणेत आलेली आहे.हे राजपत्र प्राप्त करणेसाठी येथे क्लिक करा

No comments: