Wednesday, 23 December 2015

महसूल मधील चौकशी व पंचनामे

महसूल मध्ये कामकाज करत असताना अनेक वेळा  विविध प्रकारच्या चौकश्या व पंचनामे करावे लागतात.सदर चौकशी कोणत्या प्रकारची आहे ? याची आपणास माहिती असलेस काम करताना त्रास होत नाही तसेच विविध पंचनामे करताना ते वस्तुनिष्ट केलेस पुढील कार्यवाही करणे सोपे जाते.त्यामुळे महसूल मधील मार्फत होणारे विविध चौकशी व पंचनामे याबाबत नाशिक प्रशिक्षण प्रबोधिनी यांनी एक ppt तयार केली आहे त्या ppt चे pdf रूपांतरण केले आहे.या pdf मध्ये खालील बाबी स्पष्ट केलेल्या आहेत
  • महसूल मधील चौकशी व त्यांचे प्रकार उदाहरणासहीत 
  • वहिवाट दावा 
  • रस्ता केस 
  • पिक पाहणी केस 
  • महसूल प्रशासनात पंचनामा करणेची कारणे व प्रसंग 
  • आदर्श पंचनामेसाठी महत्वाच्या बाबी 
  • पंचनामा लिहिताना अवलंब करावयाची सर्वसाधारण पद्धत 
  • पिकपाहणी केस मधील पंचनामा ,रस्ता केस वहिवाट केस पंचनामा ,
  • नैसर्गिक आपत्ती 
इ सर्व बाबी pdf स्वरुपात प्राप्त करणेसाठी येथे क्लिक करा

6 comments:

बद्रीनारायण वाबळे said...

Lai... bhari...mohsin bhai..

Shashikant Sanap said...

Nice ...mohsin bhai

ajit belvekar said...

Ek number

amol raut said...

Sir talathi che konti kame astaat te sanga tsech kotwalanche kame

Abhay Jagtap said...

छान लेख

Unknown said...

छान लेख आहे