Saturday, 19 December 2015

तलाठी मार्गदर्शिका

मागील पोस्ट मधे आपण महसूल अधिकारी व् कर्मचारी मार्गदर्शिका वाचून भरघोस  प्रतिसाद दिला व् अनेक महसूल खातेतील मित्रानी तलाठी मार्गदर्शक साठी विनंती केलि होती या विनंती ला मान देऊन श्री.दुगमवार तलाठी देगलुर जि. नांदेड यानी तलाठी मार्गदर्शिका  मला उपलब्ध करून  दिली आहे.या कामाबद्दल त्यांचे सर्व तलाठी मित्रांतर्फे अभिनंदन ......

तलाठी याना मुलभुत प्रशिक्षण बरोबरच उपयुक्त असे संदर्भ साहित्य उपलब्ध झालेस त्याना अडचणी येणार नाहीत तसेच प्रशासन गतिमान होइल या भावनेतुन नांदेड जिल्ह्यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी मा. श्रीकर परदेशी सर यांनी तलाठ्याना कार्यक्षम व कायद्यानुसार कामे करण्यासाठी म्हणुन त्यांनी त्यावेळच्या त्यांचे अधिनस्त उपजिल्हाधिकारी व ईतर अधिकारी यांना तलाठी कामकाजासंबधित विषय नेमुन कायद्याच्या प्रचलीत बाबी वर नोटस तयार केले.व त्याची पुस्तक स्वरुपात मांडणी करुन वितरीत केली.
सदर पुस्तकाची PDF प्रत मिळविण्यासाठी येथे क्लिक करा

संकलन- श्री दुगमवार तलाठी देगलुर जि. नांदेड

No comments: