Saturday, 12 December 2015

महसूल अधिकारी व कर्मचारी मार्गदर्शिका


महसूल कर्मचारी व अधिकारी यांना महसूल खातेमध्ये कामकाज करणेसाठी आवश्यक मार्गदर्शिका तत्कालीन नांदेड जिल्हाधिकारी मा.श्री.श्रीकर परदेशी यांचे मार्गदर्शनाखाली नांदेड मधील अधिकाऱ्यांतर्फे अतिशय मेहनत घेऊन  तयार करणेत आलेली आहे.सदर मार्गदर्शिका नांदेड जिल्ह्यातील नवीन महसूल अधिकारी व कर्मचारी यांचेसाठी तत्कालीन नांदेड जिल्हाधिकारी मा.श्री.श्रीकर परदेशी यांनी वितरीत केली असून अत्यंत सुंदर अशी ही  मार्गदर्शिका असून याचा नवीन अधिकारी व कर्मचारी यांना नक्कीच लाभ होईल.सदर मार्गदर्शिका प्राप्त करणेसाठी येथे क्लिक करा


No comments: