Thursday, 10 December 2015

संकीर्ण महसुली कामकाज

संकीर्ण महसुली कामकाज बाबत मा.श्री।बबनराव काकडे सर यांनी  खालील बाबी असणारी  ppt तयार केली आहे सदर ppt ही pdf मध्ये रुपांतरीत केली आहे.
 • निवडणूक विषयक कार्ये 
 • ग्रामपंचायत निवडणूक विषयक कार्ये 
 • विविध संजय गांधी विभाग योजना 
 • गौणखनिज विषयक कार्ये 
 • पुरवठा विषयक कार्ये 
 • पाणी टंचाई 
 • रोजगार  हमी योजना
 • जणगणना 
 • कृषी गणना 
 • इतर आवश्यक कार्ये 
 • मामलेदार कोर्ट अधिनियम मधील महत्वाची कलमे 
हे सर्व pdf स्वरुपात  वाचणेसाठी येथे क्लिक करा 

 

No comments: