Tuesday, 22 September 2015

ए.कु.क कमी करणेची सविस्तर कार्यपद्धती -मा.श्री गणेश मिसाळ सर

ए.कु.क कमी करणेची सविस्तर कार्यपद्धती:- 
  1. ए.कु.क कमी करणेबाबत मा.उपविभागीय अधिकारी कार्यालय पाचोरा यांचे परिपत्रक दि १९/०९/२०१५ 
  2. ए.कु.क कमी करणेबाबत मा.उपविभागीय अधिकारी यांची प्रेसनोट
  3. ए.कु.क कमी करून सर्व वारस दाखल करणेबाबत तलाठी यांचे साठी फेरफार नमुना 
  4. या मोहीम अंतर्गत तलाठी यांनी घेतलेले फेरफार
pdf स्वरुपात प्राप्त करणेसाठी येथे क्लिक करा


No comments: