Tuesday, 22 September 2015

पाचोरा उपविभागाची विशेष मोहीम :- मा.श्री.गणेश मिसाळ सर

महाराजस्व अभियान अंतर्गत पाचोरा उपविभागाची विशेष मोहीम

ए.कु.क ची नोंद कमी करून सर्व वारसांची नावे ७/१२  वर लावणेबाबत विशेष मोहीम मा.श्री.गणेश मिसाळ सर ,उपविभागीय अधिकारी पाचोरा उप विभाग यांनी त्यांचे उपविभागाकरिता सुरु केली आहे.सदर मोहीम मा.महसूल मंत्री एकनाथ खडसे साहेब व जिल्हाधिकारी मा.रुबल अग्रवाल यांचे मार्गदर्शनाखाली सुरु करणेत आली आहे.सदर मोहीम सर्व उपविभागात लवकरच राबवली जाईल याबाबत शंका नाही...ही विशेष मोहीम केलेबद्दल पाचोरा उपविभागातील सर्व अधिकारी कर्मचारी यांचे अभिनंदन ....
सदर मोहीम बाबत पाचोरा उपविभागातील सर्व शेतकरी बांधवाना आव्हान मा.श्री.मिसाळ सर यांनी केले आहेया योजनेचे थोडक्यात स्वरूप व कार्यपद्धती पाहणेसाठी येथे क्लिक करा

No comments: