Friday, 18 September 2015

फौजदारी संहिता प्रकिया १९७३ कलम १०७ ,१०८.१०९ व ११० अंतर्गत कार्यवाही

फौजदारी संहिता प्रकिया १९७३ कलम १०७ ,१०८.१०९ व ११० अंतर्गत कार्यवाही.
कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी फौजदारी संहिता १९७३ कलम १०७ ,१०८,१०९, व ११० मध्ये कशी कार्यवाही करावी तसेच संहितेत या संबंधित असणारे इतर कलम बाबत  सविस्तर महिती देणारा वाचणेसाठी येथे क्लिक करा 


लेख :- मा.श्री.व्ही.आर.थोरवे ,ना.तहसिलदार ,जिल्हा :- भंडारा

No comments: