Tuesday, 15 September 2015

विभागीय दुय्यम सेवा (तलाठी संवर्ग)

 विभागीय दुय्यम सेवा तलाठी संवर्ग 
  1. परीक्षा उत्तीर्ण होणेची आवश्यकता 
  2. परीक्षा उत्तीर्ण होणेची संधी व कालावधी 
  3. परीक्षा उत्तीर्ण न झालेस होणारे परिणाम 
  4. परीक्षेला बसणेकरीता संधी 
  5. सुट 
  6. परीक्षा केव्हा घेण्यात येते 
  7. परीक्षेला बसणेसाठी अर्जाचा नमुना 
  8. परीक्षा पाठ्यक्रम 
या सर्वांची माहिती घेणेसाठी    येथे क्लिक करा

No comments: