Saturday, 5 September 2015

बिनशेती आदेश पारित झालेनंतर ७/१२ उतारा तयार करणेची कार्यपद्धती

बिनशेती आदेश पारित झालेनंतर फेरफार नोंद कशी करावी ? ७/१२ उता-यावर कसा अंमल घ्यावा? तसेच AMNITY SPACE ,OPEN SPACE यांची नोंद कशी करावी ?याबाबत तलाठी यांना वारंवार अडचणी येतात.या सर्व बाबींवर तलाठी यांना मार्गदर्शक सूचना देणारे परिपत्रक ,उपविभागीय अधिकारी कार्यालय ,भाग-श्रीरामपूर ,जि.अहमदनगर यांनी त्यांचे उपविभागातील  तलाठी यांचेसाठी काढले आहे.या परिपत्रकातील बाबींचा प्रत्येक तलाठी यांनी मार्गदर्शक सूचना म्हणून वापर केलेस बिगरशेती आदेशाची नोंद करताना कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही .

परिपत्रक डाऊनलोड करणेसाठी  download here

5 comments:

Nishant Ghodake said...

chan

Amjad Attar said...

Mala gay no 676/b ha aahe maze name ashok khashaba mandve aahe me risar Patti barto pan mala mazya gatacha binsheti aadesh milala nahi

Laxshman Shelar said...

नगरपालिका बिनशेती आदेश नमुना कृपया पाठवावा

Laxshman Shelar said...

नमूना बिनशेती आदेश टाकावा

Laxshman Shelar said...

नमूना बिनशेती आदेश टाकावा