Monday, 7 September 2015

अनधिकृत गौणखनिज वर करावयाची फौजदारी कारवाई

अनधिकृत गौणखनिज वर करावयाची फौजदारी कारवाई 
  • भारतीय दंड संहिते खाली कोणत्या कलमानुसार कारवाई करावी ?
  • पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ मधील कारवाई
  • खाण व खनिज अधिनियम १९७५ नुसार  कारवाई 
  • सक्षम प्राधिकारी किंवा फौजदारी कोण दाखल करू  शकते ?
  • मा.सर्वोच्च न्यायालय यांनी पोलीस प्रशासन व न्यायालय यांना दिलेली सूचना 
सर्व माहिती श्री.शशिकांत जाधव ,ना.तहसीलदार  सावंतवाडी यांनी संकलित केली आहे.pdf  वाचणेसाठी
click here

No comments: