Thursday, 20 August 2015

विभागीय चौकशी व इतर सेवा विषयक बाबी

मा.श्री.श्रीधर जोशी (Ex-IAS) यांनी विकसित केलेला विभागीय चौकशी ब्‍लॉग अंत्‍यंत उपयोगी असुन त्‍यामध्‍ये  खालील बाबींची सखोल माहिती आहे .

  • विभागीय चौकशी संदर्भात असणारी पुस्‍तके 
  • नियमावली 
  • महत्‍वाचे न्‍यायालयीन संदर्भ व निकाल 
  •  शासन निर्णय 
  • अडअडचणी आलेस संपर्क करण्‍याची सोय 
हा ब्‍लॉग http://departmentalinquirymarathi.blogspot.in/ या लिंक वर उपलबध अाहे.

तसेच महसुल मित्र मोहसिन शेख http://mohsin7-12.blogspot.in या ब्‍लॉगवरील महत्‍वाचे ब्‍लॉग यामध्‍ये जाऊन विभागीय चौकशी यावर  क्लिक केलेस आपणास पाहता येईल. सर्वानी या ब्‍लॉगचा व माहितीचा लाभ घ्‍यावा 

No comments: