Wednesday, 19 August 2015

नैसर्गिक आपत्ती मदत निकष


  • कोणकोणत्‍या आपत्‍ती असतात ?
  • आपत्‍ती पंचनामा कसा करावा ?
  • आपत्‍तीग्रस्‍त व्‍यक्‍तीना मदत करताना कोणते निकष आवश्‍यक असतात ?
  • आपत्‍ती निकष बाबत शासन निर्णय 
  • आपत्‍ती प्रकार नुकसान भरपाई व निकष तक्‍ता 
या सर्व बाबी pdf स्‍वरुपात वाचणेसाठी click here to download

No comments: