Tuesday, 18 August 2015

मा. श्री. श्रीधर जोशी सर, (Ex-IAS) यांची प्रतिक्रिया

मा. श्री. श्रीधर जोशी सर, (Ex-IAS) यांना त्‍यांचे अतिशय प्रसिदध अशा विभागीय चौकशी ब्‍लॉग वरील माहिती घेणेकरीता मेल केला असता सरांनी खुप लवकर ब्‍लाॅ्ग वर भेट दिली व त्‍यांचे ब्‍लाॅग वरील माहिती या ब्‍लाॅगवर शेअर करणेस परवानगी दिली आहे. तसेच सरांनी त्‍यांची प्रतिक्रिया ही दिली .कामात खुप व्‍यस्‍त असताना ही सरांनी वेळात वेळ काढुन ब्‍लॉग ला भेट व प्रतिक्रिया दिलेने सरांचे खुप खुप धन्‍यवाद ........
                                               

No comments: