Thursday, 27 August 2015

उपजिल्हाधिकारी मा.श्री. राजू नंदकर सर यांचे चारा छावणी पुस्तक

उपजिल्हाधिकारी मा .श्री राजू नंदकर सर  यांनी संकलित केलेले चारा छावणी हे पुस्तक तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी , छावणी चालक  तसेच महसूल खातेतील सर्वांसाठी  उपयुक्त आहे.

सदर पुस्तक वाचुन छावणी बाबत असणा-या सर्व  संकल्पना सहज लक्षात येतील तसेच छावणी  चालक ,महसुली अधिकारी व कर्मचारी ,पशुधन अधिकारी  तसेच छावणीचा लाभ घेणारे शेतकरी बंधू या सर्वाना या पुस्तिकेचा नक्कीच उपयोग होईल  हे पुस्तक वाचणेसाठी येथे क्लिक करा

 

No comments: