Thursday, 13 August 2015

विविध वर्ग -2 जमिनींचे हस्‍तांतरणाबाबत माहिती तक्‍ता

वर्ग -2 जमिनी हस्‍तांताणाबाबत नेहमी पडणारे प्रश्‍न 
  • विविध वर्ग 2 जमिनी कोणत्‍या ?
  •  या जमिनींचे हस्‍तांतरण करावयाचे असलेस कोण सक्षम अधिकारी आहेत ?
  • वर्ग 2 जमिनी हस्‍तांतरण परवानगी देताना आवश्‍यक कायदेशीर तरतुदी कोणत्‍या ?
  •  विविध प्रकारचे वर्ग 2 जमिन हस्‍तांतरण करताना भरावयाचे नजराणा रकमेचे स्‍वरूप कसे असावे ?याबाबत श्री.शशिकांत जाधव सर ,नायब तहसिलदार यांनी सविस्‍तर माहिती देणारा तक्‍ता तयार केला आहे तो  पाहण्‍यासाठी येथे क्लिक करा

4 comments:

leena falke said...

nice one. useful info .

leena falke said...

useful info

Unknown said...

very useful information

rupali badhe said...

फॉरेस्ट जमिनीचे हस्तांतरण बाबत माहिती हवी आहे.