Friday, 14 August 2015

महसुल विभागाकडुन करणेत येणारे वेगवेगळे दंड तरतुदी व कलम


खालील प्रत्‍येक बाबतीत महसुल अधिकारी व कर्मचारी यांनी कोणत्‍या तरतुदींचे अाधारे कारवाई करावी ? सविस्‍तर तरतुदी व कलम पाहण्‍यासाठी click here to download pdf
 1. अनाधिकृत उत्‍खनन 
 2. अनाधिकृत  वाहतूक
 3. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण 
 4. विनापरवाना हाॅटेल
 5. अनाधिकृत बिनशेती
 6. अनाधिकृत बांधकाम 
 7. अनाधिकृत घरगुती गॅस वापर
 8. हद्दीच्‍या निशाणी नष्‍ट करणे 
 9. अनाधिकृत  झाडतोड
 10. अनाधिकृत केबल
 11. अनाधिकृत  व्हिडिओ गेम
 12. अनाधिकृत पाणी वापर
 13. अनाधिकृत पेट्रोल पंप
 14. अनाधिकृत धान्‍य दुकान 
 15. व्हिडिओ बसेस वरील करमणुक कर आकारणी 
 16. अनाधिकृत मोबाईल टॉवर   
श्री.शशिकांत जाधव, ना.तहसिलदार महसुल ( सावंतवाडी )No comments: