Wednesday, 8 July 2015

मा. श्री. लक्ष्‍मीनारायण मिश्रा (I.A.S) यांचा तलाठी मुल्‍यमापन अभिनव उपक्रम

मा. श्री. लक्ष्‍मीनारायण मिश्रा (I.A.S) उपविभागीय अधिकारी भोकरदन, जिल्‍हा:- जालना यांनी भोकरदन  उपविभागातील तलाठी यांचेसाठी अभिनव मुल्‍यमापन पदधत विकसति केली असुन तलाठी यांना मुल्‍यमापन स‍मितीकडुन 350 गुणांपैकी गुण दिले जाणार आहेत अधिक माहीतीसाठी पहा

1 comment:

Shahabaj Sayyad said...

very helpful blog..