Monday, 27 July 2015

मा. श्री. शेखर गायकवाड सर यांची प्रतिक्रिया

महसुल मधील अनेक पुस्‍तकांचे लेखक व कायदयाचे गाढे अभ्‍यासक मा. श्री. शेखर गायकवाड (I.A.S ) सर यांनी ब्‍लाॅग वरील लेख वाचला व त्‍याबाबत प्रति‍क्रिया व्‍यक्‍त केली.धन्‍यवाद सर


No comments: