Saturday, 1 August 2015

शेतकरी आत्‍महत्‍या रोखणे बाबत समित्‍यांची स्‍थापना

शेतकरी आत्‍महत्‍या रोखणेकामी शासनाने जिल्‍हास्‍तरीय व ग्रामस्‍तरीय समिती स्‍थापन करणेचा निर्णय घेतला शासन निर्णय पहा

No comments: