Thursday, 12 April 2018

कमी जास्त पत्रक


कमी जास्त पत्रक हा जमिन महसूल नोंदीमधील महत्वाचा भाग आहे.तलाठी किंवा मंडळ अधिकारी यांना बऱ्याच प्रकरणात कमी जास्त पत्रक नोंद कशी घ्यावी याबाबत माहिती नसते किंवा त्याबाबत पुरेसे साहित्य उपलब्ध होत नाही त्यामुळे जलद काम करता येत नाही.कमी जास्त पत्रक बाबत उत्तम असा लेख डॉ.संजय कुंडेटकर सर उपजिल्हाधिकारी परभणी यांनी लिहला आहे हा लेख वाचून खालील संकल्पना स्पष्ट होण्यास नक्कीच मदत होईल.

१.कमी जास्त पत्रक म्हणजे काय ?
२.कमी जास्त पत्रक कोणत्या प्रकरणात केले जाते ?
३.कमी जास्त पत्रक कसे असते ?
४.कमी जास्त पत्रकाचा गाव दप्तरी अंमल कसा द्यावा ?

हा लेख प्राप्त करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

कमी जास्त पत्रक

No comments: