Sunday, 3 December 2017

महसूल कामकाज पुस्तिका

 लिपिक ,तलाठी, महसूल अधिकारी व सामान्य शेतकरी यांचेसाठी उपयुक्त डॉ.संजय कुंडेटकर सर,उपजिल्हाधिकारी ,परभणी  यांचे  महसूल कामकाज पुस्तिका हे पुस्तक प्रथमच ब्लॉग वर प्रसिद्ध करत आहोत.
हे पुस्तक प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.
महसूल कामकाज पुस्तिका

No comments: