Wednesday, 27 April 2016

"ई-बुक " उपक्रमातील पहिले बुक

आपल्या ब्लॉग / संकेत स्थळावरील माहितीचा अनेक  मित्रांना उपयोग होत असून ब्लॉग वर नेहमी काही तरी नवीन करणेची प्रेरणा त्यांची  प्रतिक्रिया वाचून मिळते.अशाच प्रकारे नाविन्यपूर्ण उपक्रम आजपासून महसूल मित्र मोहसिन (mohsin7-12.blogspot.in ) या संकेतस्थळावर चालू करणेत येत आहे.बाजारात अनेक पुस्तके मिळतात पण सध्याचे युग हे संगणक युग असलेने पुस्तके ही संगणकात साठवलेली  असावी असे अनेकांना वाटते त्यातून "ई -बुक" संकल्पना अस्तित्वात आली.ई -बुक नावाचे एक पेज या संकेतस्थळावर चालू करणेत येत असून यामध्ये अनेक तज्ञ व अभ्यासु अधिकारी/कर्मचारी  यांचे पुस्तके यापुढे ई-बुक स्वरुपात प्रकाशित करणार आहोत.या पुस्तकाची आपण प्रिंट काढू शकता व बांधणी करून संकलन म्हणून वापरू शकता तसेच मोबईल व संगणक यामध्ये ही कायमस्वरूपी साठवून ठेऊ शकता.आज या उपक्रमातील पहिले ई-बुक प्रकाशित करत आहोत सदर बुक हे मा.शशिकांत जाधव सर व मी संकलित केलेले आहे. मा.डॉ.संजय कुंडेटकर सर ,उपजिल्हाधिकारी सातारा यांनी या पुस्तकास प्रस्तावना दिली आहे तालुकास्तरावरील  समित्यांची रचना व कार्ये याबाबत माहिती व शासन निर्णय असणारी ही १६५ पानांची पुस्तिका आपणास नक्की उपयोगी ठरेल ही आशा आहे .
 पुस्तिका प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

तालुकास्तरावरील समित्या रचना व कार्ये - ई -बुक

No comments: