Friday, 22 January 2016

महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम 1981 - मा.श्री.पी.एम.रेंघे ,लेखाधिकारी (से.नि)

महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम 1981 बाबत मा.श्री.पी.एम.रेंघे ,लेखाधिकारी (से.नि) यांनी उत्तम  ppt  तयार केली आहे.या ppt चे pdf रूपांतरण केले आहे . सदर ppt ही खालील पाच विभागाबद्दल आहे.
  1. नियमांची तोंड ओळख,उगम व व्याप्ती 
  2. व्याख्या 
  3. सेवा प्रवेश शर्ती व पूर्तता 
  4. धारण अधिकार 
  5. सेवापुस्तक 
ppt प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम 1981 - मा.श्री.पी.एम.रेंघे ,लेखाधिकारी (से.नि)

No comments: