Monday, 30 November 2015

पिक पाहणी केस

पिक पाहणी केस बाबत नेहमी संभ्रम अवस्था असते.या संदर्भातील अपूर्ण माहितीमुळे विनाकारण तक्रारी वाढत जातात व गुंतागुंत निर्माण होते.हा संभ्रम  कमी करणेसाठी या लेखाचे संकलन केले आहे.या लेखाचा  सर्व महसूल मित्रांना नक्कीच लाभ होईल.हा लेख वाचून खालील बाबी स्पष्ट होतील.
  • पिक पाहणी केस म्हणजे काय 
  • गाव नमुना ७ ब  व फॉर्म नं १४ 
  • तलाठी यांनी करावयाची कार्यवाही 
  • तहसिलदार यांनी करावयाची कार्यवाही 
  • फॉर्म नं १४ भरताना किवा निकाल तयार करताना आवश्यक नियम व व्याख्या 
  • शासन परिपत्रक दिनांक २१ मार्च १९७९ 
  • शासन परिपत्रक २४ नोव्हेंबर १९९७ 
  • शासन परिपत्रक १५ मार्च २००२ 
  • मा.पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालय, यांचे मार्गदर्शक परिपत्रक जुलै २००८ 
हा लेख वाचणेसाठी येथे क्लिक करा 


संकलन व लेख :- मोहसिन शेख                           

No comments: