मामलेदार कोर्ट अॅक्‍ट 1906

1 comment:

Yogesh said...

जमीन NA असून समोरच्या व्यक्तीने रस्ता अडवला तर काय करावे लागेल त्याची जमीन सुद्धा NA आहे.तो रस्ता दाखवून माझी जागा NA झाली आहे