Tuesday, 2 May 2017

कायदा लोकसेवा हक्काचा

 विविध प्रशिक्षणामध्ये अधिकाऱ्यांनी विचारलेले प्रश्न व अडचणी विचारात घेऊन 'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५' बाबत  एक  सर्वसमावेशक पुस्तकलेखन करण्याची जबाबदारी स्वीकारून मा.श्री.प्रल्हाद कचरे सर ,उपायुक्त (महसूल) ,औरंगाबाद विभाग तथा संचालक  मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रबोधिनी  (मदता) ,पैठण  यांनी 'कायदा लोकसेवा हक्काचा'  हे पुस्तक लिहले आहे.हे पुस्तक 'मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रबोधिनी  (मदता) ,पैठण यांनी एप्रिल २०१७ मध्ये प्रकाशित केले आहे.सदर पुस्तक ब्लॉग वर प्रकाशित करणेसाठी मा.कचरे सर यांनी परवानगी दिली असून pdf  स्वरुपात हे पुस्तक प्रकाशित करत आहोत.


पुस्तक प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
कायदा लोकसेवा हक्काचा

No comments: