Saturday, 22 October 2016

महसूल व भूमी अभिलेख -मोहसिन शेख

          महसूल खातेमध्ये कामकाज करताना भूमी अभिलेख (मोजणी खाते) संबंधी विषयाचा नेहमी संबंध येतो.भूमी अभिलेख महसूल मधीलच एक भाग आहे त्यांचेशी संबंधित अभिलेखाविषयी माहिती असलेस कामकाज करताना सुलभता येते. त्यासाठी महसूल व भूमी अभिलेख या लेखामध्ये महत्वाची माहिती संकलित केली आहे.यामुळे मूळ संकल्पना स्पष्ट होणेस नक्कीच मदत होईल.या लेखामध्ये खालील अभिलेख व संज्ञा विषयी माहिती दिली आहे.
 1. टिपण बुक 
 2. शेतवार पुस्तक 
 3. कच्चा सुड 
 4. पक्का सुड 
 5. दरवारी 
 6. क्लासर रजिस्टर 
 7. प्रतिबुक 
 8. क्षेत्रबुक 
 9. वसलेवार बुक 
 10. बागायत तक्ता 
 11. वाजिब-उल अर्ज 
 12. निस्तार पत्रक 
 13. आकार बंद  
 14. गांवचे नकाशे 
 15. अधिकार अभिलेख 
 16. गाव नमुना 7/12 
 17. बंदोबस्तानंतरचे अभिलेख
 18. फाळणी नकाशे
 19. गुणाकार बुक
 20. कमी-जास्त पत्रक
 21. आकारफोड पत्रक 
 22. भूमापन मोजणीचे प्रकार-हद्दकायम मोजणी 
 23. पोटहिस्सा मोजणी 
 24. भूसंपादन संयुक्त मोजणी 
 25. कोर्टवाटप मोजणी 
 26. कोर्टकमिशन मोजणी 
 27. बिनशेती मोजणी
हा लेख प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

No comments: