Tuesday, 13 June 2017

महसुली वसुली प्रमाणपत्र (R.R.C)

महसुल विभागात मुख्यतः शासकीय वसुलीस प्राधान्य दिले जाते.महसूल मध्ये विविध प्रकारच्या वसुल्या केल्या जातात त्यातील एक प्रकार म्हणजे "महसुली वसुली प्रमाणपत्र (Revenue Recovery Certificate )" यालाच थोडक्यात "आर.आर.सी" आपण म्हणतो परंतु याबाबत विस्तृत माहिती देणारा लेख कोठेही वाचनात आला नाही म्हणून आपले सर्वांचे मार्गदर्शक डाॅ.संजय कुंडेटकर सर यांना विनंती केली असता त्यांनी अगदी कमी कालावधीत आर.आर.सी बाबत सविस्तर माहिती देणारा लेख लिहला.हा लेख वाचून आर.आर.सी बाबत आपल्या सर्व संकल्पना स्पष्ट होतील याबबत शंका नाही.

हा लेख प्राप्त करणेसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

महसुली वसुली प्रमाणपत्र